top of page

VÄRDEGRUND & VISION

LGBT Pride Month Flyer_edited.png

I LNIK kan och får all vara med - oavsett ambitionsnivå.
Med kompetenta ledare där alla ges möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar och ambitioner, skapar vi ett klimat där bredd ger spetts och spetts ger bredd.

I LNIK är alla välkomna. Hos oss växer man såväl på som utanför planen. Här får alla chansen att uppleva glädjen med fotboll oavsett om man vill spela med sina kompisar eller satsa på en framtid inom fotbollen. Vi erbjuder glädje och utveckling för så många som möjligt, så länge som möjligt.

Vi inspirerar barn och ungdomar till att bli ansvarskännande människor som visar respekt för regler och normer både inom fotbollen och i samhället till andra människor.

LNIK: s upptagningsområde sträcker sig långt utanför Lödöse och Nygårds gränser, vilket innebär att det ständigt kommer att ges plats åt mångfald av människor med olika erfarenheter och bakgrunder. LNIK:s värdegrund och vision ska vara en del av den vardagliga verksamheten och något som du som ledare, spelare och förälder och supporter ska vara väl bekanta med.

 

I Lödöse Nygård IK:

  • tar vi avstånd från alla former av rasism och främlingsfientlighet eller annan form av diskriminering mot kön eller sexuell läggning.

  • tar vi avstånd från allt bruk av alkohol, droger och doping.

  • tar vi avstånd från all kriminell verksamhet

  • uppträder vi alltid med respekt för domare, motståndare, ledare, föräldrar och åskådare.

  • följer vi alltid fotbollens regler och respekterar domarens beslut.

  • representerar du som ledare, spelare och förälder föreningen i alla sammanhang.

bottom of page