top of page

VILLKOR SÄSONGSKORT

När du köper ditt årskort accepterar du de villkor som gäller för LNIK´s Säsongskort och som är listade här.

Kommunikation från LNIK
LNIK kommunicerar all väsentlig information via e-post och vår hemsida eller sociala medier. Det är säsongskortsinnehavarens ansvar att den e-postadress som tillhandahålls LNIK är funktionell och aktuell.

 

Personliga kort
Samtliga säsongskort är personliga. Det innebär att en säsongskortsinnehavare inte kan låna ut kortet.

Krav på legitimation
Säsongskortsinnehavare är skyldig att på matcharrangemang ta med sig giltig legitimation som på begäran ska kunna uppvisas.

 

Säkerhet
LNIK förbehåller sig rätten att stänga av säsongskortskortsinnehavare som inte uppträder i enlighet med gällande säkerhets- och ordningsregler. Ingen kompensation utgår i sådant fall.

 

Missbruk
Missbruk av kort innebär omedelbart återkallande av säsongskort och att samtliga värden och förmåner upphör att gälla. Ingen kompensation utgår till säsongskortsinnehavaren.

Flyttade matcher och ändrat avsparksdatum
LNIK ersätter inte säsongskortsinnehavare för flyttade matcher eller ändrade avsparksdatum.

 

Inställda/avbrutna matcher
Vid matcher som flyttas, avbryts alternativt spelas utan publik utgår ingen ersättning till säsongskortsinnehavare.

 

Personuppgifter som lämnas vid årskortsköp
Personuppgifter som lämnas vid köp av säsongskort måste vara korrekta. Påhittade adresser eller namn får inte förekomma. Klubben har rätt att makulera bokningar som inte innehåller korrekta person- och adressuppgifter.

 

Särskilda villkor för tillträde till LNIK´s matcher 

  • Besökare är skyldig att på begäran underkasta sig visitation.

  • Det är inte tillåtet att medföra: a) Alkohol eller andra droger, b) vapen eller andra farliga föremål, c) pyroteknik eller brandfarliga vätskor, 

  • Den som är berusad eller påverkad av andra droger, äger inte tillträde till arenan. Detsamma gäller den som bär klädesplagg, medför flagga, banderoll eller liknande, med text eller symbol som uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller religion.

  • Det är inte tillåtet att: a) Kasta otillåtna föremål i riktning mot spelplanen, inom eller mot annan del av arenan, b) beträda spelplansområdet  

  • Arrangören förbehåller sig rätten att för upprätthållande av ordning och säkerhet inom arenan flytta publik från ett område till ett annat utan att eventuell kompensation utgår.

bottom of page